Pisasal Çalışmalar

Pisa Nedir?

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinin gelecekte bize nasıl çalışanlar lazım, günümüz eğitim sistemi böyle çalışanları yetiştiriyor mu? Üye ülkelerden hangisinin eğitim sistemi belli kriterlere göre; neyi başarıyor ve neyi başaramıyor. Sorusuna cevap bulmak için içinde açık uçlu soruların da olduğu; öğrencinin bilgi ve becerisini ölçen bir sınavdır. Bu sınav aynı zamanda lise öğrencisinin, gelecekte hangi eğitim ve donanıma sahip olması gerektiğine de işaret eder.

Pisasal Çalışmalar Nelerdir?

OECD nin de işret etiği gibi çağımız insanı kendisini Sürekli Eğitmeli ve Yenilemelidir. Bu da lisede aldıkları doğru ve etkili bir eğitim ile başlar. Öğrencilerimizi üniversiteye hazırlamakla birlikte, yaşamda da başarılı olması için PİSA sınavının içeriğini oluşturan aşağıdaki PİSASAL çalışmaları yapıyoruz.

1. öğrenci ile “Okuduğunu anlama, anladığını anlatabilme (Okuma Becerisi)” çalışması.
2. “Popüler Bilimsel metin çözümleme (Fen Okuryazarlığı)” çalışması.
3. “Python yazılım dili” çalışması.