ForMat

FenPlus'da ForMat

8.sınıfı bitiren bir öğrenci lise eğitimini ortaokul eğitiminin bir devamı olduğunu düşündüğü için 9.sınıfa eski alışkanlıklar ve önyargılar ile başlar. Oysaki Lise eğitimi ortaokul eğitiminden hem akademik olarak hem de pedagojik olarak çok farklıdır ve yeni bir süreçtir.

Biz Özel Mersin Fen Lisesi olarak bu yeni süreci şu şekilde görür ve destekleriz.

1. Ortaokuldan Liseye Geçiş, aynı zamanda Öğretimsel Geçiş, Sosyal Geçiş ve Psikolojik Geçişi de beraberinde başlatır. Bu geçişlerin doğru yönetilmesi öğrencinin Okul ve Yaşam Başarısı için oldukça Etkili ve Gereklidir. Biz MFL’de yeni sürecin geçişlerini öğrenci ile birlikte tek tek ayrıntılı olarak ele alır, süreci netleştirir, öğrencinin korku ve kaygılarını giderir Yeni Başarılar elde etmesi İçin Hazırlarız.

2. Okulumuza gelen 9. ve 10.sınıf öğrencilerinin bugüne kadar edindiği; Yanlış Bakış Açısını, Faydasız alışkanlıklarını, Önyargılarını, Eksik Öğrendiği Bilgi ve Kavramları düzeltmek yerine Rehberlik, Öğrence ve PİSASAL çalışmalar ile geçmişe ForMat atıp Yeni Bilgiler İçin Hazırlarız.

ForMat geçiş ayrıntıları

a. Öğretimsel Geçiş: Ortaokuldan liseye geçiş, LGS sisteminden ÜNİVERİSİTE HAZIRLIK sistemine geçiş, Genelden Özele Geçiş(Temel Bilgiden Alana Bilgisine Geçiş), Ezberci Bilgi sisteminden yorumlayıcı ve üretici bilgi sistemine geçiş

b. Sosyal Geçiş: Aile etkisinden arkadaş ve çevresel-sosyal etkiye geçiş

c. Psikolojik Geçiş: İlk ergenlik döneminden ikinci ergenlik dönemine geçişi