FenPlus Eğitim

Çağımızın Sosyal yaşamı, Tarımı, Sanayisi ve Bilimi çok iyi test çözen bireylere değil, sorunlara bilimsel bakabilen, gündelik hayatta temel bilimi kullanabilen ve aldığı bilgiyi bir sorunu çözmek veya bir konuyu aydınlatmak için kullanabilen bireylere ihtiyaç duyar.

Bu ihtiyacı karşılayacak bireyler yetiştirmek için; Fen Lisesi programı ile eğitim alan öğrencilerimizi ForMat, Öğrence, Pisasal Çalışma ve ÜniFen programları ile destekliyor ve biz buna FENPLUS EĞİTİM diyoruz.